Rodica Ioana Lung

rodica.lung at econ.ubbcluj.ro

Semestrul 1, 2016-2017

Statistica inferentiala pe calculator

Calcule financiare si actuariale (Facultatea de Studii Europene)

Software pentru analiza statistica si econometrica

Semestrul 2, 2014-2015

Prezentare CEBSS 28.05.2015

  • Software Statistic.
  • Matematici aplicate in economie. Folosirea WolphramAlpha (Fac. de Studii Europene).

Problema de programare liniara:


Scurta prezentare CSC .pdf .pptx