Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
      Alegere optionale
      Alegere examene
      Studenti IDFR
      Cazare
      Biblioteci
      Scoli de vara
      Anunturi Importante
      Secretariat
      Regulament
      Practica
      Ligi studentesti
      Stud-Mentor
      Taxe
      Burse
      Consiliul Facultatii si Senat
      Cultural
      Sesiuni Stiintifice
      Structura an universitar
      Tabere UBB
      Admiterea in CSPA al UBB
      Tabere MTS
      Orar Semestrul 2
      Arhiva avizier online
      Promovarea sanatatii
      Olimpiade studentesti
      Ghid utilizare AI
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education | FSEGA Student Job Market
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Practica

Decizie privind efectuarea stagiului de practica 2023-2024.pdf


În anul universitar 2023-2024, stagiul de practică la nivel licență și masterat (84 de ore) va fi realizat pe parcursul semestrului 2, până cel târziu în data de 11.07.2024, la nivel licență, respectiv până cel târziu în data de 13.06.2024, la nivel masterat. În funcție de oportunități și de proiectele în care este angrenată facultatea, stagiul de practică se poate efectua și în semestrul 1.

Colocviul de practică la nivel licență va fi susținut la data de 07.06.2024 sau la data de 12.07.2024. La nivel de masterat, proba de evaluare a practicii va fi susținută la data de 24.05.2024 sau la data de 14.06.2024. Organizarea efectivă a susținerii colocviului de practică revine departamentelor.Documente de întocmit înaintea efectuării stagiului de practică

Acord practică 2023-2024 | Acord de practica 2023-2024 (in limba engleza).pdf

Acordul de practică este un document care certifică intenţia ambelor părţi (universitatea şi partenerul de practică) de a desfăşura un program comun de practică. Acordul se semnează obligatoriu în două exemplare. Data semnării Acordului de practică trebuie să preceadă data semnării Convenţiei de practică.

Convenție practică 2023-2024

Convenţia de practică este specifică fiecărui stagiu de practică. Se semnează de către părţile implicate: universitate, student/masterand, partener de practică. Rectoratul a împuternicit decanii şi prodecanii să semneze acest document. Rămâne numele Rectorului pe document şi se semnează şi ştampilează la nivel de facultate. Convenţia de practică este obligatorie pentru fiecare student/masterand. Data semnării trebuie să preceadă începerea perioadei de practică.

Declaratie pe proprie raspundere a studentului 2023-2024

Declarația pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la/de la partenerul de practică, semnată de către studentul care participă la stagiul de practică. Declarația pe proprie răspundere este obligatorie pentru fiecare student/masterand, dacă se va realiza parțial sau integral deplasarea la punctul de practică.Documente de întocmit la finalul efectuării stagiului de practică

Raport de evaluare student de catre tutore 2023-2024Studenții vor completa în aplicația FSEGA SIS formularul privind datele de identificare ale partenerilor de practică la care își desfășoară stagiul. Totodată, studenții vor încărca în aplicație până la data susținerii colocviului de practică: (a) acordul de practică, semnat de către partenerul de practică (dacă nu există în prealabil un acord de practică încheiat fără mijlocirea studentului); (b) convenția de practică, semnată de către toate părțile implicate; (c) declarația pe propria răspundere privind deplasarea la locul efectuării stagiului, semnată de către student; (d) raportul de evaluare a studentului de către tutore, semnat de către tutorele alocat de către partenerul de practică.Documente pentru instruirea studenților care participă la stagii de practică privind securitatea muncii

IP-SSM 53-3 Instruirea de securitatea muncii

IP-SSM 11-1 Reguli obligatorii la deplasarea catre locul de desfasurare stagiu

IP-SSM 2-1 Accidente de muncaPrograma analitică pentru practica de specialitate:

LICENȚĂ | MASTERATPentru întrebări sau nelămuriri privind efectuarea stagiului de practică, studenții/masteranzii se vor adresa cadrelor didactice responsabile cu această activitate la nivel de program de studii.

Vezi aici responsabilii de practică pe programe de studiiUltima actualizare: 16-02-2024

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 18-07-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta